T-SQL Nedir?

T-SQL Nedir?

Transact-SQL’in kısaltması olan T-SQL, Sybase ve Microsoft için bir dizi programlama uzantısıdır.

Programlama uzantıları temel olarak Yapısal Sorgu Dili’nin uzantısı olarak işlev görür, SQL, kullanıcıların ilişkisel veritabanlarıyla etkileşime girmesine izin vermek için tasarlanmıştır.

T-SQL, SQL’in bir uzantısı olarak kabul edilir, çünkü; yordamsal programlama, yerel değişkenler / hata işleme ve veri işleme.


Kaynak: https://www.cbronline.com/what-is/what-is-t-sql-4990435/

Yorum bırakın