İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. SAĞLIK
  3. DNA (Deoksiribonükleik Asit) Nedir?

DNA (Deoksiribonükleik Asit) Nedir?

3d render of dna structure, abstract  background
DNA Nedir?
DNA Nedir?

DNA veya deoksiribonükleik asit, insanlarda ve hemen hemen tüm diğer organizmalarda kalıtsal bir malzemedir. Neredeyse bir insanın vücudundaki her hücre aynı DNA’ya sahiptir. Çoğu DNA hücre çekirdeğinde bulunur (burada nükleer DNA olarak adlandırılır), ancak az miktarda DNA da mitokondride (burada mitokondriyal DNA veya mtDNA olarak adlandırılır) bulunur. Mitokondri, hücrelerin içindeki enerjiyi besinden hücrelerin kullanabileceği bir forma dönüştüren yapılardır.

DNA’daki bilgiler dört kimyasal bazdan oluşan bir kod olarak depolanır: adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve timin (T). İnsan DNA’sı yaklaşık 3 milyar bazdan oluşur ve bu bazların yüzde 99’undan fazlası tüm insanlarda aynıdır. Bu temellerin sırası veya sırası, bir organizmanın oluşturulması ve sürdürülmesi için mevcut bilgiyi belirler; alfabenin harflerinin kelimeler ve cümleler oluşturmak için belirli bir sırada göründüğü gibi.

DNA bazları, baz çiftleri olarak adlandırılan birimler oluşturmak üzere, A ile T ve C ile G ile eşleşir. Her baz ayrıca bir şeker molekülüne ve bir fosfat molekülüne bağlanır. Birlikte bir baz, şeker ve fosfat nükleotit olarak adlandırılır. Nükleotidler, çift sarmal olarak adlandırılan bir spiral oluşturan iki uzun şerit halinde düzenlenmiştir. Çift sarmalın yapısı bir merdiven gibi, taban çiftleri merdivenin basamaklarını, şeker ve fosfat molekülleri ise merdivenin dikey kenarlarını oluşturur.

DNA’nın önemli bir özelliği, kendisini kopyalayabilmesi veya kopyalayabilmesidir. Çift sarmaldaki her bir DNA teli, baz dizisini çoğaltmak için bir model olarak kullanılabilir. Bu, hücreler bölündüğünde kritiktir, çünkü her bir yeni hücrenin, eski hücrede bulunan DNA’nın tam bir kopyasına sahip olması gerekir.


Kaynak: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/basics/dna

Yorum Yap
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Yazar Hakkında

Nedir? - Nasıl Yapılır? gibi sorulara cevap veren konuları sizinle paylaşıp kaliteli ve faydalı bir blog haline getirmek için ultrabilgi.com'u kurdum.

Yorum Yap