İlginizi Çekebilir
radyasyon
  1. Ana Sayfa
  2. GENEL
  3. Strateji Nedir?

Strateji Nedir?

strateji

“Strateji nedir?” Sorusuna ortak bir cevap böyle bir şey olabilir. Strateji, belirli bir hedefe ulaşmak için tasarlanmış bir eylem planıdır. Strateji tamamen rakiplerle veya rakiplerle karşılaştırıldığında avantaj elde etme, kazanma veya en azından kazanma girişimiyle ilgilidir.

İleriye bakmak, daima karar verme stratejisiyle ilgili belirsizlik ve risktir. Bu nedenle “strateji nedir?” Sorusu, bunun avantajı elde etmek için bir eylem planı seçtiği bir dizi stratejik seçeneği de ifade eder. Strateji, sabit bir plandan çok bir dizi seçenek veya “stratejik tercih” hakkındadır.

Stratejinin ne olduğu sorusunu ele alan McGill Üniversitesi’nden Henry Mintzberg, strateji kelimesinin birden fazla anlamı olduğunu savunuyor.

Mintzberg soruyu 5P ile cevapladı.

“Strateji” kelimesi çok çeşitli anlamlara sahiptir ve stratejik yönetim teorisi Henry Mintzberg ile ilgili yazısında, çoğu yazarın açıkça bunu kabul ettiği anlamına gelir. Her biri “P” ile başlayan, strateji teriminin beş ortak kullanımını tanımlar.

Plan (Plan)

Yaygın kullanımda, strateji bir plandır – bir şekilde kasıtlı ve bilinçli olarak seçilen bir eylem şekli. Bu, insanların uyguladıkları eylemlerden önce stratejiler yaptıkları ve bilinçli ve amaçlı stratejiler geliştirdikleri anlamına gelir.

Hile (Ploy)

Bir strateji, bir ticari rakip gibi kilit bir oyuncuyu yanlış yönlendirmek veya dikkatini dağıtmak için tasarlanmış özel bir manevra anlamında bir manevra olabilir.

Model (Pattern)

Bu bizi harekete geçiren planların, sonucu olan veya sonuç veren kararların sonucuna götürür. Stratejiler, eylemde bulunma planlarında somutlaştırılmış niyetler ise, stratejiler gerçekleştirilen kararlardır.

Bir eylemler dizisi biçimindeki kararların sonuçları, asıl niyetlere çok yakın olabilen veya olmayabilecek biçimlerde olabilir. Eylem akışında bir desen veya bir dizi desen olacaktır. Mintzberg, bir stratejinin, amaçlansın ya da olmasın davranışta tutarlılık olabileceğini onaylar.

Stratejinin plan ve model olarak tanımları birbirinden oldukça bağımsız olabilir: planlar daha önceden resmi olarak belgelenmiş bir kararlar veya plan kümesi olmadan ortaya çıkabilirken planlar gerçekleştirilemez.
Strateji nedir Planlar amaçlanan stratejidir, oysa gerçekleşen stratejide kalıplar görülebilir. Bundan Mintzberg, önceden bilinçli niyetlerin gerçekleştiği bilinçli stratejileri ve böyle bir önceden planlamanın yokluğunda ya da buna rağmen kalıpların geliştiği ortaya çıkan stratejileri ayırt eder.

Pozisyon (Position)

Strateji nedir? Mintzberg, bunun bir pozisyon olarak kabul edilebileceğini öne sürüyor. Bir kuruluşun bulunduğu ortamdaki yerini göz önünde bulunduruyor. Bu, uluslararası olarak genişleme veya belirli bir sektördeki bir işletmenin konumu gibi coğrafi bir niyet olabilir. Bu tanımla strateji, organizasyon ile bağlam arasındaki ilişkiye aracılık eden eşleştirme mekanizması haline gelir.

Perspektif (Perspective)

Strateji, kurumun faaliyet gösterdiği dünyaya ilişkin ısrarlı bir zihniyet anlamında bir perspektif olabilir. Kuruluşun en etkili üyeleri bu zihniyeti veya bakış açısını paylaşır. Bu yaygın görüş örgütsel bir kişilik gibidir. Bu dünya görüşü, ortak düşünceye ve davranışlara bağlı bireyler olarak, üyelerin niyetlerini ve / veya davranışlarını gösterir.

Strateji nedir? Genellikle bir plan ve pozisyondur.

Mintzberg’in P kelimelerinin her beşi de çeşitli bağlamlarda kelime stratejisinin kullanımı konusunda makul öneriler olarak görünmektedir. Bununla birlikte, genel yönetim uygulamasında, muhtemelen plan veya konum, stratejinin en sık kullanılan anlamlarıdır.

Bu bölümün başında ne strateji olduğunu hatırlayın, bir stratejinin belirli bir hedefe ulaşmak için tasarlanmış bir eylem planı olduğunu söyledim. Strateji tamamen rakiplerle veya rakiplerle karşılaştırıldığında avantaj elde etme, kazanma veya en azından kazanma girişimiyle ilgilidir. Pek çok bağlamda, strateji hem planın hem de avantaj konumudur.

Bize bu strateji işine avantaj konumu olarak bakalım.

Strateji Nedir? Avantajdır.

Harvard Üniversitesi’nden Profesör Michael E Porter, 1992’deki klasik bir makalede “Strateji nedir?” Sorusunu ele alarak, stratejiyi operasyonel verimlilik ve etkinlikten ayırarak ve piyasa konumlandırma açısından koyarak tanımladı.

Bu makale Harvard Business Review’de hala mevcuttur.

Porter, operasyonel etkinliğin (OE) benzer faaliyetlerin rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini ifade ettiğini iddia ediyor. Daha iyi, daha verimli, daha hızlı ve daha ucuz demektir. Üstün karlılık elde etmek için gereklidir. Ancak, OE gerekli iken, yeterli değildir. Operasyonel etkinlik kendi başına bir strateji değildir. Bu sadece konuşmak için oyuna giriş fiyatıdır. Bir kuruluşun sürdürebileceği bir fark yaratması gerekir.

Strateji, organizasyonunuzu rakip firmalardan ayırmakla ilgilidir. Strateji nedir Bir ürün veya hizmet sağlamak için farklı faaliyetler seçiminde farklı olmakla ilgilidir. Stratejik pozisyonlar, konumlandırmaya temel oluşturan üç farklı kaynaktan ortaya çıkabilir:

  • Çeşitliliğe dayalı konumlandırma: Bir şirket, bir endüstri ürününün alt kümesinde uzmanlaşabilir (örneğin, genel olarak ofis mobilyaları değil, yalnızca ofis sandalyeleri satabilir)
  • İhtiyaç esaslı konumlandırma: Bir şirket, hedef kitlenin rakiplerinden daha fazla ihtiyacına hizmet etmeye çalışabilir (örneğin, sadece ofis sandalyeleri değil, diğer ofis mobilyaları ve belki de iş ekipmanları satabilir)
  • Erişime dayalı konumlandırma: Bir şirket, farklı şekillerde erişilebilen müşterileri bölümlere ayırabilir (örneğin, yalnızca büyük şehirlerin merkezi ticaret bölgelerindeki sandalyeleri satabilir).

Strateji Nedir? Birçok işletme için, takas gerektiren seçimler yaparak ulaşılabilir ve rekabetçi bir pozisyon olabilir.

İki etkinlik uyumsuz olduğunda gerekli olan takaslar (örneğin, yüksek oranda özelleştirilmiş ofis tasarımı sunarken ve uygun hizmetler sunarken düşük maliyetli sandalyeler satıyorsunuz. Şirketler, faaliyetlerinin tutarlı olduğundan emin olmak zorundalar. Bu, belirli faaliyetlerden kaçınma anlamına gelir.

Strateji, ne yapılmayacağını, ne yapılacağını seçmeyi seçmekle ilgilidir.

Bir diğer önemli husus, bir organizasyonun faaliyetleri nasıl birleştirdiğidir. Yarışmacılar, faaliyetler arasında bir uyum yaratarak, iş modelini oluşturan değeri oluşturan faaliyetlerin ve kaynakların yapılandırılmasını taklit etmekte zorlanırlar.

Açıkçası, bir işletmenin gücü, faaliyetlerin bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. Faaliyetlere yayılan temaları (örneğin düşük maliyetli) düşünebiliriz. Stratejik uyum, sadece rekabet avantajı için değil, aynı zamanda bu avantajın sürdürülebilirliği için de temeldir.

Stratejiye en büyük tehdit, büyüme arzusudur. Strateji tarafından belirlenen takaslar büyümeyi sınırlıyor gibi görünüyor. Aynı anda birçok seviyede rekabet etmeye çalışmak karışıklık yaratır ve organizasyonel motivasyonu ve odaklanmayı baltalar. Çözüm, stratejik konumu derinleştirerek büyümektir. Bu, faaliyetleri daha da belirgin hale getirmek, güçlenmeyi sağlamak ve stratejiyi yeni müşterilere iletmek anlamına gelir.

Genel olarak kuruluşlar için strateji nedir?

Porter’ın stratejik planlama tartışmalarında ve şirketin pazarlama stratejisi ile ilgili karar alma sürecinde olabileceğine yardımcı olması yararlı olduğundan, tüm kuruluşlar için gereken stratejinin ne olduğu sorusuna kapsamlı bir cevap vermeyebilir.

Başka bir yerde, stratejik planlamayı sistemli, resmi olarak dokümante edilmiş bir süreç olarak tanımladım, kurumsal olarak görülen bir kuruluşun, önümüzdeki birkaç yıl içinde gelişmek için haklı olması gerektiği gibi önemli kararlara karar vermesi için. Süreç, kurumsal bir stratejik planın üretilmesiyle sonuçlanır.

Her biri için belirlenen hedeflere ulaşmak için tasarlanan özel stratejilerle birlikte bir kuruluşun amacını ve etik davranışını açıklayan bir dizi açıklama.

Yani orada var – stratejik planlama ve tanımlanmış stratejik plan.

Tanımlamanın kendisini “kilit kararlar” ile sınırlandırmadığını unutmayın. Sadece pazarlama kararları değildir. Bu nedenle, bu stratejik planlama tanımı, ticari olmayan kuruluşlara ve ticari kuruluşlara uygulanabilir. Ayrıca, bir şirketin karşılaştığı tüm stratejik kararların mutlaka pazar stratejisi sepetine girmemesini sağlar. ’


Kaynak: http://www.simply-strategic-planning.com/what-is-strategy.html

Yorum Yap
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Yazar Hakkında

Nedir? - Nasıl Yapılır? gibi sorulara cevap veren konuları sizinle paylaşıp kaliteli ve faydalı bir blog haline getirmek için ultrabilgi.com'u kurdum.

Yorum Yap